Střešní krytina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Břidlicové obklady

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Technické údaje

Hmotnost 20 – 25 kg/m2 – jednoduché krytí
27 – 33 kg/m2 – dvojité krytí
Tloušťka 4 – 6 mm, průměrně 5 mm, větší kameny mohou být i silnější
Způsob krytí Jednoduché krytí se provádí se spuštěnou a posunutou patou, dvojité krytí s min. 3 mm styčnou spárou.
Děrování Všechny břidlicové šablony jsou opatřeny otvory pro hřebíky. Pro jednoduché ktytí se děrují u tvarů obdélníkových /vyjma menších formátů/ a čtvercových čtyři otvory, u tvarů šupinových tři nebo čtyři otvory, u tvaru šestihran 2 otvory.
Pro dvojité krytí se děrují dva otvory.
Hřebíky U jednoduchého krytí se šablony uchycují nejméně dvěma hřebíky, při sklonu střešní plochy nad 40° nejméně třemi.
U dvojitého krytí a tvaru šestihranu vždy nejméně dvěma hřebíky.
Používají se hřebíky měděné a sice pro přibití šablon v ploše o průměru 2,8 x 45 mm, pro šablony hřebene, nároží, lemu a úžlabí o průměru 2,8 x 55 mm.
Sklon Překrytí šablon je závislé na typu pokládky /jednoduché, dvojité krytí/, sklonů střešních ploch, a formátu zvolených šablon. Dále je překrytí nutno upravit v horských a podhorských oblastech a při velké vzdálenosti mezi hřebenem a okapem.
Pro kalkulaci kontaktujte výrobce.
Obecně:
od 22° lze použít dvojité krytí nebo tvar šestihran s překrytím větším než je uvedeno v tabulkách,
od 25° lze použít jednoduché krytí o velikosti šablon 30×30 s překrytím větším než je uvedeno v tabulkách.
Podklad Plné bednění, na které se připevní vhodný pdkladní pás.
Použitá prkna musí být suchá a zdravá, bez zbytků lýka a kůry, min. tloušťky 24 mm, optimální světlá šířka krokví je 80 cm, max. 100 cm, kdy už je nutno zpevnit prkna mezi krokvemi roštem z latí, tedy vždy tak, aby nedocházelo k pružení bednění.
V případě použití OSB desek se požaduje min. tloušťka 22 mm. Tyto desky vytváří téměř abdolutní rovinu, navíc odpadá možné kroucení prken s možným následným prasknutím břidlicových šablon.
Na takto zhotovené bednění se připevní asfaltové pásy s nenasákavou vložkou minimální kvality AP-R či V13. Místo podkladního asfaltového pásu se připouští použít difúzní fólie určené pro použití na bednění.
Blíže v Pravidlech krytí přírodní břidlicí vydaných Cechem klempířů a pokrývačů ČR.

Pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí,
vydáno Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

(výběr pouze některých tabulek)

Tabulka 15: Minimální překrytí v cm u krytí formáty s obloukovým řezem – čtvercové formáty /jednoduché krytí/

Formát 30/30 25/25
Sklon střechy Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí
>= 25° 11 9
>= 30° 10 9
>= 35° 9 9
>= 40° 9 9 9 8
>= 45° 8 9 8 8
>= 55° 7 9 7 8

Tabulka 16: Minimální překrytí v cm u krytí formáty s obloukovým řezem – obdélníkové formáty /jednoduché krytí/

Formát 35/25 33/23 30/20
Sklon střechy Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí
>= 30° 9 8
>= 35° 8 8 8 7
>= 40° 7 8 7 7 7 6
>= 45° 7 8 7 7 7 6
>= 55° 6 8 6 7 6 6

Tabulka 17: Minimální překrytí třetí řady nad první v cm – horní překrytí /dvojité krytí/

Formát 60/30
50/25
40/40
40/25
40/20
35/35
35/25
35/20
30/30
30/20
Sklon střechy Horní překrytí
>= 22° 12
>= 30° 10 10
>= 40° 8 8 8
>= 50° 6 6 6

Tabulka 20: Minimální překrytí v cm u krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem /jednoduché krytí/

Formát >= 30/30 < 30/30

>= 25/25
<25/25

>= 22/22
>= 35/25 < 35/25

>= 30/20
<30/20

>= 26/18
Sklon střechy Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí Horní překrytí Boční překrytí
>= 25° 11 9
>= 30° 10 9 9 8
>= 35° 9 9 8 8 8 8
>= 40° 9 8 8 7 7 7 8 7
>= 45° 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
>= 50° 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Výsledky zkoušek střešní krytiny z přírodní břidlice

dle normy ČSN EN 12326-1,2 provedených v TZÚS Praha, pobočka Brno, protokol č. 060-022200 vydaného 12.7.2005:

Vlastnost Výsledek
Nasákavost A1
Odolnost proti teplotním změnám T1
Pevnost v tahu za ohybu [Mpa]
a1) průměrná pevnost v podélném směru 58,0
a2) průměrná pevnost v příčném směru 55,1
b1) charakteristická pevnost v podélném směru 44,0
b2) charakteristická pevnost v příčném směru 42,5
t-statistika 1,19
Obsah uhličitanů 0,39 %
Odolnost proti oxidu siřičitému S1
Základní samostatná tloušťka břidlicového kamene ebi = 2,56 mm
Nejmenší samostatná tloušťka břidlicového kamene emi = 2,56 mm
Rozměry
a) délka vyhovuje
b) šířka vyhovuje
c) tloušťka vyhovuje
d) odchylka hran od přímky vyhovuje
e) odchylka od pravoúhlosti vyhovuje
f) odchylka od roviny velmi hladká

VŠB Technická univerzita Ostrava provedla v souladu s ČSN EN 12326-1,2 petrografickou analýzu přírodní břidlice, protokol o zkouškách č. 52 ze dne 3.6.2005.

VUSTAH Brno – Komárov vydal 17.6.2005 protokol č. 190/2005, že zkoušený přírodní kámen – břidlice vyhovuje požadavkům na obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu, výsledky měření:

40K 226Ra 228Th
1163 31 56
index hmotnostní aktivity I=0,77