Střešní krytina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Břidlicové obklady

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Řez střechou a základy pokrývání

v případě novostavby krovu včetně tepelné izolace (podkroví obytné)

1. sádrokarton
2. paronepropustná fólie
3. tepelná izolace
4. krokve
5. paropropustná fólie
6. kontra latě (obvykle 3 × 5 cm)
7. bednění
8. podkladní pás
9. břidlicová krytina
10. odvětrávací mezera

v případě zachování původního bednění včetně tepelné izolace (podkroví obytné)

1. sádrokarton
2. paronepropustná fólie
3. krokve
4. tepelná izolace
5. paropropustná fólie
6. dřevěné lišty
7. bednění
8. podkladní pás
9. břidlicová krytina
10. odvětrávací mezera

v případě zachování původního bednění bez tepelné izolace (neobydlené podkroví)

1. krokve
2. bednění
3. podkladní pás
4. břidlicová krytina

Hlavní zásady pro pokrývání střech břidlicí

Aby byla zaručena vodovzdornost střechy je potřeba dodržovat při pokrývání několik hlavních zásad:

 • Opěrné plochy pracovní lávky (stoličky) musí být opatřeny měkkými podložkami (dříve doporučovanými pytlíky slámy, štětinovými kartáči, matracemi nebo polštáři, případně jiným vhodným materiálem) tak, aby zatížení lávky bylo rozloženo na větší plochu. Tyto lávky jsou zatíženy hmotností pokrývače a naskládaných břidlicových šablon připravených ke krytí, z toho důvodu je potřeba již položenou břidlici chránit před rozlomením z přetížení, i když sama o sobě je velmi pevným materiálem.
 • Musí se provádět třídění podle tlouštěk šablon, aby nedocházelo k odstávání jednotlivých kusů, kdy na sobě leží kus tlustší a tenčí, a kontrola celé dodávky poklepem kladívka na plochu každého kusu. Zvuk poklepu musí být jasný a kovový. Je-li zvuk chraplavý, musí být tyto šablony vyřazeny, neboť je to známka praskliny, a nesmí být použity na střeše. Tyto kusy lze použít po přisekání na zakládání a ukončení každé řady, pokud již tyto přisekané kusy mají jasný a kovový zvuk. Ojedinělé praskliny se mohou někdy objevit, jsou způsobeny dopravou, skládáním nebo neopatrnou manipulací.
 • K pokrývání střechy lze přikročit jako k poslední fázi po předchozí kontrole práce všech řemesel (práce tesařské, klempířské, montáž hromosvodů, antén, satelitní techniky atd.). Velmi často tito řemeslníci při provádění práce v opačném sledu krytinu z neznalosti a nedbalosti poškodí. Břidlicová střecha není pochozí, jakékoliv výměny střešních šablon nebo zásahy do střešního pláště může provádět pouze odborná firma.
 • Každá krycí deska musí být připevněna min. dvěma hřebíky (otvory jsou již připraveny při dodávce vyjma u krajových desek). Podle potřeby jsou použity tři hřebíky a to zejména u krajových desek, kde je namáhání větší. Každá deska musí být uchycena pomocí hřebíků v jednom prkně, nesmí se stát, aby hřebík byl přitlučen v mezeře mezi dvěmi prkny. Jednoduché krytí se provádí se spuštěnou a posunutou patou, dvojité krytí s min. 3 mm styčnou spárou.
 • U krytiny dodávané naší firmou doporučujeme použít měděné hřebíky z důvodu jejich životnosti o min. Ø 2,5 mm, délky min. 40 mm se širokými hlavami. Zásadně musí hroty hřebíků probít bednění.
 • Hřebíky nesmí být dotaženy, takže mezi břidlicí a hlavou hřebíků zůstane malá vůle. Je to proto, že desky bednění vysychají, deformují se a vzniklé napětí by břidlice přes svoji pevnost a pružnost neunesla a mohla by prasknout.
 • Linie jednotlivých řad kryté plochy musí být rovné a spolu rovnoběžné.
 • Přesazení jednotlivých šablon se řídí dle typu pokládky /jednoduché, dvojité krytí/, sklonů střešních ploch a formátu zvolených šablon. Přesahy v ceníku výrobce je potřeba upravit pro použití břidlice v horských a podhorských oblastech a při velké vzdálenosti mezi hřebenem a okapem. Pro kalkulaci kontaktujte výrobce.
 • Doporučuje se použít sněhových zábran z důvodu nenadálého sesuvu velkého množství sněhu.
 • Je nutné použít jako podklad pro úžlabí, nároží, hřeben a lem střechy velmi kvalitní hydroizolační fólii, protože jde o dosti namáhané střešní části.
 • Doporučení pro bednění – viz Technické údaje

Péče a údržba střech krytých břidlicí *

 • Každá střecha se musí v pravidelných časových intervalech kontrolovat. Doporučuje se uzavřít smlouvu o kontrole a údržbě s prováděcí firmou. Vhodná péče může prodloužit životnost střechy a předejít větším škodám.
 • Při opravě břidlicových střech se pro výměnu vadných kamenů používají speciální háčky, které musí být zhotoveny z korozivzdorného materiálu. V nezbytně nutných případech může být upevnění kamene provedeno i ve viditelné části kamene pomocí hřebíků nebo vrutů rovnež z korozivzdorného materiálu. Otvor je nutné těsnit střešním tmelem.
 • V prvních letech po realizaci střechy může dojít k vylomení jednotlivých kamenů. To nemusí být zapříčiněno špatnou kvalitou kamene nebo pokládky. Výměna těchto kamenů se provádí standardními prostředky.
 • Pohybem krovu, sedáním stavby, využíváním podstřešních prostor apod. mohou vznikat škody na střešním plášti, za které nemůže být pokrývač ani výrobce břidlice zodpovědný, neboť na příčinu těchto škod nemá žádný vliv.

* Převzato z Pravidel krytí přírodní břidlicí vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.