Střešní krytina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Břidlicové obklady

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Napište nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

více

Ceny krytiny - doplňky z přírodní břidlice

Úžlabí oboustranné

Pro vykrytí úžlabí se používá tří druhů úžlabnic (střední, levá, pravá), přičemž nejčastěji na jednu řadu úžlabnic je třeba jedna střední, čtyři levé a čtyři pravé úžlabnice.

Do úžlabí se vloží a připevní dřevěná deska stejně široká jako střední úžlabnice seříznutá do konusu dle úhlu úžlabí. Na tuto desku se upevní hydroizolační folie, potom střední úžlabnice a následně na střední úžlabnice levé a pravé dle nákresu.

Rozměr
v cm
Překrytí horní
min. v cm
Počet řad
na 1 bm
Počet
ks/bm
Cena
1 ks v Kč
Cena
1 bm v Kč
35 x 13
střední
35 x 14
8 3,7 33,3 24,00 799,20
40 x 13
střední
40 x 14
10 3,3 30,0 28,00 840,00
45 x 13
střední
45 x 14
12 3,03 27,3 32,00 873,60Úžlabnice uvedené v tabulce jsou opatřeny otvory pro hřebíky. Mají buď ostré špičky viz obrázek nebo mohou mít místo ostrých špiček na spodním okraji úžlabnic obloučky šupinového tvaru. Tyto zaoblené úžlabnice lépe ladí na střeše pokryté oblými tvary jako např. šupinovým tvarem nebo čtvercem s obloukem. Při jednostranném úžlabí (komíny, vikýře, atd.) se používá jen levých a pravých úžlabnic.

Dále je možno dodat surové, neopracované kameny, ze kterých si pokrývač může zhotovit lépe vyhovující tvar úžlabnice. Cena segmentu 35 x 14 cm je 23,00 Kč, segmentu 40 x 14 cm je 27,00 Kč a segmentu 45 x 15 cm je 31,00 Kč.

oboustranné

jednostrané

Lemy střech

Pro pokrytí lemů střech se nejčastěji používají čtverce 30 × 30 cm, 25 × 25 cm nebo obdélník 20 × 30 cm naležato se seříznutými nebo zaoblenými rožky dle nákresu.

Rozměr
v cm
Překrytí
min. v cm
Počet
ks/bm
Cena
1 ks v Kč
Cena
1 bm v Kč
30 × 30 9 4,8 43,00 206,40
25 × 25 8 5,9 27,00 159,30
30 × 20 7 7,7 23,70 182,49

Okap dvojitý


Rozměr
v cm
Počet
ks/bm
Cena
1 ks v Kč
Cena
1 bm v Kč
30 × 30 6,7 43,00 288,10
25 × 25 8,0 27,00 216,00
30 × 20 10,0 23,70 237,00
Nejčastěji se používá dvojitý okap, kde je zapotřebí dvou druhů šablon.

Jsou to čtverce nebo obdélníky a pětiúhelníky (stříšky).

Nejprve se připevňují pětiúhelníky jeden vedle druhého a následně na tyto pětiúhelníky se upevňují čtverce nebo obdélníky /dle typu pětiúhelníku/, také jeden vedle druhého dle nákresu.

Pod šablony okapu jednoduchého i dvojitého by měly být vodorovně přibity dřevěné lišty, aby nedocházelo k odstávání šablon kryté plochy, jak je nakresleno na obrázku vedle.

1. dřevěná lišta
2. břidlicové šablony okapu dvojitého nebo jednoduchého
3. břidlicové šablony kryté plochy
4. bednění

Dvojitý okap se používá nejčastěji z důvodu, že toto poměrně namáhané místo střechy, co se týče zatížení, je zdvojeno – zesíleno.

Dvojitý okap také vytvoří absolutní rovinu pro počátek pokrývání střešní plochy.

Okap jednoduchý

Rozměr
v cm
Překrytí
min. v cm
Počet
ks/bm
Cena
1 ks v Kč
Cena
1 bm v Kč
30 × 30 9 4,8 43,00 206,40
25 × 25 8 5,9 27,00 159,30
30 × 20 7 7,7 23,70 182,49
Lze také použít tzv. jednoduchý okap, kde se používají šablony čtverce 30 × 30 cm, 25 × 25 cm, obdélník nebo šupina stojatá 30 × 20 cm. Je to stejný způsob krytí jako u hřebene.

Šablony můžou přesáhnout konstrukci bednění maximálně o 5 cm. Při nutnosti přesazení o více než 5 cm, je nutno použít dvojitého okapu.

Při přesazení šablon o méně než 5 cm je nutno použít okapní plech, v ostatních případech se jeho použití doporučuje.

Hřeben


Hřebeny se kryjí tzv. na tupo s 5-ti cm překladem z návětrné strany.

Pod tyto šablony se přes hřeben přibije hydroizolační fólie, která svádí případné minimum zafoukané vody na krytou plochu střechy dle nákresu.

Šablony pro hřeben dodáváme bez otvorů, ty si pokrývač udělá sám dle potřeby – minimálně tři otvory.

Hřeben je třeba krýt oboustranně a postačí pouze pravé šablony.

Pro hřeben se nejčastěji používá čtverec
30 × 30 cm, 25 × 25 cm nebo obdélník 30 × 20 cm na stojato se seříznutými nebo zaoblenými rožky.

Rozměr
v cm
Překrytí
min. v cm
Počet
ks/bm
Cena
1 ks v Kč
Cena
1 bm v Kč
Cena
1 bm v Kč oboustranně
30 × 30 9 4,8 43,00 206,40 x2 412,80
25 × 25 8 5,9 27,00 159,30 x2 318,60
30 × 20 7 7,7 23,70 182,49 x2 364,98

Nároží

Pokrývání nároží je obdobné jako pokrývání hřebene.

Opět šablony dodáváme bez otvorů, pokrývač si zhotoví otvory sám dle potřeby.

Nároží se také pokrývají oboustranně a je potřeba pravých i levých šablon.

Obvykle se používají šablony čtverec s obloukem 30 x 30 cm, 25 x 25 cm nebo šupina stojatá 30 × 20 cm.

Cenové výpočty jsou shodné s výpočty pro hřeben.

Komín

Vyrábíme z břidlice i komponenty pro pokrytí komínů.

Nejčastěji se komíny a věžičky pokrývají šupinami stojatými rozměru 22×16 cm.

Vzniklé úžlabí kolem spodního okraje obou boků komínu je tzv. úžlabí jednostranné, kde se používají úžlabnice levé a pravé.